Yükleniyor ...

Siyer

Buna göre sırala:  İsim

Efendimiz Hayatı Güzel Ahlâkı Tebliğ Ettiği Dinin Temel Esasları

KOD: HÜNER73

10.00 TL
Ahmet Önkal / 2012 / 112 / İthal Kağıt / 13,5x19,5 / Karton Kapak / Tek / Türkçe / 978-9944-735-11-7
Dini duyguların ve uygulamaların zayıfladığı, ahlâkî değerlerin aşındığı, toplumsal barış, huzur ve güvenin kaybolduğu, farklı ve... Daha fazla

Efendimiz Hayatı Güzel Ahlâkı Tebliğ Ettiği Dinin Temel Esasları Cep Boy

KOD: HÜNER3

8.00 TL
Ahmet Önkal / 2009 / 144 / İthal Kağıt / 9,5x13,5 / Karton Kapak / Tek / Türkçe / 978-9944-735-12-4
Dini duyguların ve uygulamaların zayıfladığı, ahlâkî değerlerin aşındığı, toplumsal barış, huzur ve güvenin kaybolduğu, farklı ve... Daha fazla

MUHAMMED Rasulullah'ı Tanımak

KOD: HÜNER130

40.00 TL
Pof.Dr. Abdullah Saim Açıkgözoğlu / 2020 / 464 / 60 gr Kitap Kağıdı / 13.5x21.5 / Karton Kapak / Tek / Türkçe / 1.Baskı / 978-605-7891-15-0

Allah, insanlara yaratılış görevlerini hatırlatmak ve izin verdiği şeytanın telkinlerine karşı uyarmak için nebiler göndermiştir. Bu nebilerin sonuncusu Rasulullah’tır (sav). Rasulullah, şeytana karşı uyarmış ve onun iktidarının insana yaptırım gücü olmadığını da bildirmiştir. Ondan nasıl korunacağımızı da bildirmiştir. Ona itaat eden insan kendi özgürlüğü ve sorumluluğu içinde ona itaat etmektedir. Allah’a itaat eden insan da kendi özgürlüğü ve sorumluluğu içinde Allah’a itaat etmektedir.

Bu kitabın birinci amacı siyer kitabı olmak değildir. Rasulullah kimdir, ne yapmıştır ve ne bildirmiştir sorusuna bir kitaplık derleme içinde cevap vermeye çalışmaktır. Bu bir bilimsel araştırma kitabı değildir ama içinde bilim vardır. Bir ciltlik anlatım içinde Rasulullah’ı ana hatlarıyla nasıl tanıtabilirim sorusuna yönelik bir cevap çabasıdır.


Peygamberimiz Çocuklarla/ Ortaokullar İçin

KOD: HÜNER075

21.50 TL
Yunus Emre Sayan;Bekir Karabıyık / 2013 / 256 / 55 gr İthal Kağıt / 13.5x21.5 / Amerikan / Türkçe / 978-9944-735-48-3

Ülkemizde, 4+4+4 yeni eğitim sistemi kapsamında, ortaokullarda seçmeli, İmam-Hatip Ortaokullarında meslekî dersler arasında “Hz. Muhammed’in(s.a) Hayatı” dersi de yer aldı. Biz de kitabımızı hazırlarken bu dersin müfredatını dikkate aldık. 5-8 sınıf tüm siyer konularını, bir bütün halinde, öz bir şekilde sunmaya çalıştık.

 Bu kitapta Sevgili Peygamberimizin hayat hikâyesinin yanında, ahlâkını, günlük yaşamını, akrabalarına ve komşularına karşı tutumunu, inanç ve ibadetleri ile değişik toplum kesimleriyle ilişkisini öğreneceksiniz.

 Gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Ortaokullar ve İmam-Hatip Ortaokullarındaki bu dersi okutan öğretmenlerimiz, gerekse Diyanet’e bağlı Kur’ân Kurslarında, Yaz Kurslarında bu dersi öğreten Kur’ân Kursu öğreticilerimiz ve öğrenim gören öğrencilerimiz, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı tanıma, tanıtma, anlama, anlatma çalışması yapan kardeşlerimiz bu kitaptan faydalanabilirler.

 Ayrıca STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları), değerler eğitimi veren kurslar, okullar, okul dernekleri yapacakları okul içi/dışı, il/ilçe geneli “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmalarında -Ortaokul düzeyinde- Kaynak Kitap” olarak kullanabilirler.

 Her şey, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı daha iyi öğrenmek, anlamak, yaşamak için…

 Unutmayalım ki; okuyan tanır; tanıyan sever; seven model/örnek alır. Böylece,  Muhammed aleyhisselâmın hayatını hayatına taşır…

          


Peygamberimiz Gençlerle/ Liseler İçin

KOD: HÜNER076

21.50 TL
Yunus Emre Sayan;Bekir Karabıyık / 2013 / 256 / 55 gr İthal Kağıt / 13.5x21.5 / Amerikan / Türkçe / 978-9944-735-47-6

 Ülkemizde, 4+4+4 yeni eğitim sistemi kapsamında, ortaokullar gibi liselerde de seçmeli dersler arasında “Hz. Muhammed’in(s.a) Hayatı” dersi de yer aldı. Biz de kitabımızı hazırlarken bu dersin müfredatını dikkate aldık.

 Bu kitapta Sevgili Peygamberimizin hayat hikâyesinin yanında, bizlere her konuda model oluşu, baba, eğitimci, işadamı ve lider kişiliği ile örnekliği; sağlık, ekonomi, estetik, ilim, dünya-âhiret konularıyla günlük hayata bakışı; evlilik, barış, hastalar, yaşlılar, şehitler, şairler bağlamında sosyal hayatta bizlere önerilerini incelemeye çalıştık. Lise düzeyi Hz. Muhammed’in hayatı dersi 9-12. sınıf müfredatının tamamını içermektedir. Bilindiği gibi Lise düzeyi özellikle gençlerimizin öğrenim düzeyidir. Günümüzde yanlış örnekleri model seçen gençlere örnek bir insan sunmayı amaçlayan eserimizde, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın gençlerle ilişkisi, gençlere tavsiyeleri de özellikle ele alınmıştır.

 Gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Liselerde ve İmam-Hatip Liselerinde, bu dersi okutan öğretmenlerimiz, gerekse Diyanet’e bağlı Kur’ân Kurslarında, Yaz kurslarında bu dersi öğreten Kur’ân Kursu öğreticilerimiz ve öğrenim gören öğrencilerimiz, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı tanıma, tanıtma, anlama, anlatma çalışması yapan kardeşlerimiz bu kitaptan faydalanabilirler.

 Ayrıca STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları), değerler eğitimi veren kurslar, okullar, okul dernekleri yapacakları okul içi/dışı, il/ilçe geneli “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmalarında Lise düzeyinde Kaynak Kitap” olarak kullanabilirler.

 Her şey, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı daha iyi öğrenmek, anlamak, yaşamak için…

 Unutmayalım ki; okuyan tanır; tanıyan sever; seven model/örnek alır. Böylece,  Muhammed aleyhisselâmın hayatını hayatına taşır… 


Siyer-i Nebi Hz.peygamberin Hayatı

KOD: HÜNER128

45.00 TL
Prof. Dr. Muhammed Süheyl Takkûş / Dr.Mücahid Yüksel / 2019 / 572 / 60 gr Kitap Kağıdı / 13.5x21.5 / Karton Kapak / Tek / Türkçe / 1.Baskı / 978-605-7891-07-5

          Siyer-i Nebî’nin incelenmesi; akide, ahkâm ve ahlâkla ilgili olarak İslâm kültürünün ve sahih bilgilerin azami miktarda toplanması noktasında Müslümana yardımcı olacaktır. Çünkü Hz. Peygamber’in hayatı, İslâmî ilkelerin ve hükümlerin tamamının, ete ve kemiğe bürünmüş şeklidir. Ayrıca insanî olan her şeyi de ihtiva etmektedir.

 

            Bu kitap, Asr-ı Saâdet Dönemi olaylarının genel bir görüntüsünü sunmaktadır. Burada geçen bilgilerin çoğu, önceden neşredilen kitap ve araştırmalarda geçen ve bilinen hususlardır. Fakat biz burada farklı bir bakış açısı sergilemeye çalıştık. Çünkü her araştırmacının bir yöntemi, üslûbu ve konuyu sunma metodu vardır. Biz, olayları sunarken onlardan iz bırakanları ön plana çıkarmaya özen gösterdik. Sonra, münferit olayların daha iyi anlaşılması ve önemlerinin kavranması için onları genel durumlarla irtibatlandırdık; ayrıca bu olaylardan çıkarılan fıkhî hükümleri de açıkladık.